Hva er digital markedsføring?

Av Hanne Josefsen, sist redigert april 2022

Digital markedsføring er markedsføring på internett. Du snakker med kundene/målgruppen din på digitale flater som nettsider, sosiale medier og annonser på andre nettsteder.

Når man snakker om digital strategi, så handler dette om hvordan du skal nå forretningsmålene dine med markedsføring på internett. Ofte jobber du helhetlig med markedsstrategien ved å samkjøre kommunikasjonen på både digitale og fysiske flater.

Et eksempel kan være at du skal arrangere et event eller en messe. Du vil markedsføre eventet på internett, utforme messeprodukter, og annonsere i lokalavisen og i fagpressen.

Les mer om å komme i gang med digital strategi

Konkurrentene dine er bare et klikk unna

På internett er konkurransen om målgruppen din særdeles høy. Jobber du lokalt, konkurrerer du i lokalmiljøet, men skal du nå hele Norge, er det de digitalt beste som vinner. Det kan være du har de beste produktene og tjenestene, men om du ikke klarer å vise det frem på nett, er det ingen som vet om det.

Spør deg selv hvor ofte du klikker til side 2 i et Google-søk. Ofte vil du heller søke med et nytt søkebegrep istedetfor å klikke videre til neste side.

Mål, konvertering og KPI

For å vite om markedsføringen lykkes, måles resultatene. Mål må derfor være konkret.

De ulike aktivitetene i markedsføringen måles slik at vi ikke bare ser om vi lykkes, men også for å kontinuerlig korrigere og sjekke at vi er på rett spor.

Mål og måltall brukes på besøk på nettsidene, antall henvendelser, antall solgte produkter, antall påmeldte til nyhetsbrev, lesetid på artikler, klikk på annonser osv.

Ofte brukes begrepet SMART mål, dette gjør det lettere å huske hva som er et godt mål.

Et SMART mål er:

  • Spesifikt, tydelig
  • Målbart
  • Attraktivt
  • Realistisk
  • Tidsbestemt

Eksempel på smart mål:

Du skal selge 500 kokebøker før 30. november 2022.

Om det er attraktivt eller realistisk, det kommer an på hva du har av referanse. Om du solgte 600 bøker i samme periode i fjor, er det ikke attraktivt. Men da er det i hvert fall realistisk. Solgte du 100 bøker i samme periode i fjor er det attraktivt, men kanskje ikke realistisk om ikke rammebetingelsene rundt har endret seg.

Du kan sette dine egne merkelapper på et mål, men la det være forståelig slik at man er enige og jobber mot samme mål.

Konvertering

Du setter selv målene. Om et mål er x antall henvendelser fra en annonsekampanje vil hver henvendelse være en konvertering. Nøkkeltallene vi setter for mål kalles gjerne for KPI (Key Performance Indicator)

Målgruppe

Du kan definere målgruppen din på ulike måter, det handler om hvem du kommuniserer med. Hvem som er kunden din. Du kan definere målgrupper på demografi, som kjønn, alder og bosted. Målguppen kan også deles inn i ulike segmenter, som interesser og brukeradferd.

For å gjøre det enklere å kommunisere med målgruppen kan du også lage personas. Det gjør det enklere å være enige om hvem dere snakker med. Eksempel på personas kan være:

1. Thor 44 år, samboer med 3 små barn i Hokksund, jobber som revisor og bruker mye tid i friluft.

2. Frida 28, single og bor i Bergen, jobber med markedsføring, og spiller i band.

Eksempel på Personas

Personas: 1, Thor og 2, Frida

Er du tydelig på målgruppen, vil det være enklere å lage innhold med tydelig stil og tone, slik at kommunikasjonen blir mer interessant - også for dem som er utenfor målgruppen.

SEO, søkemotoroptimalisering

Søkemtorooptimalisering handler om å tilrettelegge innholdet på nettstedet ditt slik at du blir funnet i Google-søk. Teksten på nettsiden skal ha en god struktur og følge retningslinjer for universell utforming (WCAG) . Dette kan du lese mer om på: uutilsynet.no

Tekstene skal være skrevet i et naturlig språk og samsvare det brukerne søker på. I tillegg vil bilder i god kvalitet og video bidra til å øke synligheten.

Nettesidene skal være teknisk gode og lastes ned raskt. Mer om SEO, kan du lese her: 5 tips om SEO

Sosiale medier

I sosiale kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Snapchat og Twitter, er det brukerne som lager innholdet. Vi bruker de forskjellige kanalene ulikt, og det påvirker også hvordan du kommuniserer og klarer å engasjere målgruppen.

I de sosiale kanalene har du en bedriftsprofil der du kan skrive engasjerende innlegg og/eller dele bilder og video.

Facebook

Her kan du dele tekst, bilder, video og lenker. Det er Facebooks algoritmer som styrer hva brukerne ser på sin hjem-side. Algoritmer er kunstig intelligens som får beskjeder fra eierne (Facebook) om hva de skal jobbe etter for å levere brukerne det innholdet liker best. Dette betyr at om innholdet ditt ikke oppfattes som interessant, er det ingen som ser det. Algoritmene fått beskjed fra Facebook om at vi ikke er interessert i innlegg fra bedrifter, så det er kun spesielt interesserte som ser det du deler fra bedrift uten at det betales for visning til privatpersoner.

Dette har du nok merket ved at du ser mest innhold fra de kontaktene dine som du kommuniserer med, ved å kommentere eller "like" innleggene deres. Eller ved at de engasjerer seg i det du deler.

Har du følgere/likere på siden din er det større mulighet for at de ser innleggene dine, men om ingen av dem engasjerer seg i innholdet dit, vil ingen se dem. Da må du betale "sponse" innlegget for a flere skal se det. Dess bedre og mer engasjerende innhold, dess billigere pr visning.

I tillegg til innlegg på Facebook-siden din, kan du annonsere på Facebook. Annonsene sees ikke som innlegg på Facebook-siden.

Instagram

Her kan du dele bilder og video, sammen med tekst. Skal du nå flere enn følgerne dine kan du bruke hashtags (emnetagger) # slik at innholdet kan sees av de som er interessert i temaet du viser bilder og video i, selv om de ikke følger deg.

#digitalmarketing #morsomjobb

Annonsering på Instagram kan gjøres ved å "sponse" innlegget/bildet ditt, eller opprette annonser i feeden og i Story som opprettes i annonsesystemet til Facebook. Facebook eier Instagram, slik at annonsesystemet er det samme. Om du annonserer både på Facebook og Instagram, knytter du disse to kontoene sammen i annonsesystemet.

LinkedIn

Linkedin er kanalen der du kommuniserer med andre på jobb. Her er du i jobbmodus. Den brukes mye for rekruttering, så om du er interessert i ny jobb bør du jobbe med profilen din her. Det blir som en CV uavhengig av rekrutteringsbyrå.

Selv om du ikke skal ha ny jobb, vil Linkedin-profilen din være informerende for nettverk og kontakter du har gjennom jobben. Et eksempel kan være at du ringer for å booke møtetid hos en mulig kunde, da kan kunden sjekke profilen din på Linkedin for å vurdere om hun/han skal sette av tid til deg i møtet.

På LinkedIn er det mange faggrupper der du kan holde deg oppdatert, i tillegg har Linkedin en stor kursportefølje i det som tidligere var Lynda.com, men nå heter LinkedIn Learning. Her kan du lære alt fra Java til Adobe InDesign og Excel.

Annonsere på LinkedIn gjøres på samme måte som på Facebook. Du kan sponse innlegg eller opprette kampanjer og annonser i annonsesystemet. Min erfaring er at annonseringen på LinkdIn er dyrere enn f.eks Facebook, men det er enklere å treffe målgruppen om den er på LInkedIn. Du kan målrette på type stilling og navngitte bedrifter.

Snapchat

Snapchat er en kanal der brukerne er tett med "venner". Her er det vanskeligere som bedrift å få følgere, da det skal mye til at du er så interessant om du ikke er en influencer, VG eller personlig venn.

Du kan også annonsere her. Du kan lage filtre og "skilt" slik at om du har et event så kan deltakerne bruke merkevaren din på sine snap.

Snapchat har et annonsesystem med godt brukergrensesnitt, og fine maler å starte med. Det er vanskeligere å målrette her enn på FB/Insta/LinkdIn.

YouTube

YouTube er video-kanalen. Denne bruker vi ulikt. Unge bruker den ofte til å følge YouTubere og se hva de legger ut i sanntid i deres egne kanaler.

Se P3s kåring av de beste YouTuberne på "Gullsnutten"

"Voksne" bruker den ofte mer til å finne løsninger på problemer, f. eks "hvordan bygge en platting på hytta", eller "hvordan få svoren på ribba sprø ved langtidssteking".

Har du mulighet til å lage video for å hjelpe kundene dine, oppretter du en kanal for bedriften din på YouTube.

Video du legger ut på YouTube kan intregreres på nettsidene dine. Du lager et slags "vindu" på nettsiden der filmen vises. Video fra YouTube på dine nettsider, øker synligheten din i Google. Google prioriterer nettsider med video. Google eier YouTube.

Twitter

Twitter er kanalen der du deltar i samfunnsdebatten og diskuterer temaer du er interessert i. Du oppretter privatprofil eller bedriftsprofil, og for å bli hørt og å ha noen å snakke med, følger du de du er interessert i. Om de skal følge deg tilbake bør du ha sagt noe som engasjerer dem.

Her kan du også bruke hashtagger # for å diskutere ulike temaer. F. eks #dax18 som er emneknaggen for Dagsnytt 18. Du kan annonsere på Twitter, det er enkelt å opprette annonsekonto der.

Google Bedrift

For å øke synligheten til virksomheten i Google, bør du opprette Google Bedrift. Da vil du også bli mer synlig på kartet i Google Map. I Google Bedrift kan kundene vurdere bedriften din ved å gi tilbakemeldinger/anmeldelser.

Med Google Bedrift øker du synligheten lokalt, det vil si at i Google søk vil de nærmeste bedriftene bli synlige. Har bedriften flere avdelinger i forskjellige byer, kan det settes opp. Du kan her legge ut nyheter, bilder, video, åpningstider osv.

Ta kontakt for hjelp med Google bedrift

Google Annonser

Google Ads gir deg mulighet til å nå kundene når de søker etter produkter og tjenester du tilbyr. Google-annonsene er øverst i vinduet i et søkeresultat.  Annonsering er auksjons-basert. Det vil si at den annonsøren som betaler mest for et søkebegrep, f. eks. "Beste boliglån", er den som vinner plassen øverst.

Dette betyr at man må jobbe godt med søkeord og søkebegrep for å nå de riktige kundene uten at det koster skjorta.

Les mer om hjelp til Google-annonser

Displayannonser

Displayannonsene du oppretter i Google er bannerannonser der Google leverer annonsene på andre flater, som f. eks TV2, VG, Dagbladet, DN, lokalaviser osv. uten at det nødvendivis blir så dyrt. Du kan bruke remarketing, det vil si annonsere til de som har vært på nettsidene dine tidligere slik at de blir minnet på det du tilbyr.

Annonsesystemene

Annonsesystemene i sosiale medier og Google har en del likheter

De er bygget opp som en pyramide med kampanje øverst, kampanjen kan ha flere annonsesett, og hvert annonsesett har flere annonser. Du har full kontroll på budsjettet ved at du forteller hva du ønsker å bruke daglig pr kampanje eller annonsesett, eller hva totalbudsjettet er på kampanjen.

På Facebook og Instagram er prisen for annonseringen billigere dess bedre kvalitet det er på annonsen. Det vil si at målgruppen oppfatter den som verdifull.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er e-post du sender mer eller mindre regelmessig til kunder og andre som aktivt har bedt om å få nyhetsbrev fra deg.

Nyhetsbrev regnes som salgsutløsende og må derfor brukes med omhu. Du har allerede en relasjon med mottakeren av nyhetsbrevet fordi han/hun aktivt har sagt ja til å få informasjon fra deg.

Om innholdet i nyhetsbrevet er uinteressant, vil leseren klikke på lenken "avmeld"/unsubscribe.

Innholdet i nyhetsbrevet må oppleves som verdifull for leseren hver gang. Det kan være pristibud, fagartikler, informasjon om nye produkter osv. Bruk nyhetsbrevet til å opprettholde relasjonen til kunder og mulige kunder.

Husk at du ikke skal sende nyhetsbrev til andre enn eksisterende kunder og de som aktivt har sagt ja til nyhetsbrev fra deg, og det skal i nyhetsbrevet være mulig å melde seg av e-postlisten med et klikk.

Les mer om regler for personvern og markedsføring hos Datatilsynet. 

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, eller på engelsk, Content Marketing, er innhold på nettsider eller i sosiale medier som gir leseren mer verdi enn kun salgstekster. Dette innholdet kan være tips og råd på nettsider, filmer på YouTube eller inspirerende bilder på Instagram.

I eksempelet her har NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, annonse på VG, der de i markedsføringen selger opplevelsen av å studere der. De har fått hjelp av Schibsted Partnerstudio til å skrive og presentere artikkelen på VGs egen digitale plattform, men de ulike lenkene i artikkel går videre til NMBUs nettsider. Målet med artikkelen er å få flere søkere til studieplassene.

Artikkelen kunne også vært på NMBUs egne nettsider.

Eksempel på innholdsmarkedsføring med lenke til VG

Artikkelen fra NMBU leser du på VG.no her –>

Les mer om innholdsmarkedsføring –>

Google Analytics, analyse av besøk på nettsidene

Google Analytics er Google sitt gratisverktøy for å analysere besøk på nettsidene dine. Det finnes også andre verktøy, f.eks Hotjar. Fordelen med Google er at de har mye data fordi "alle" bruker Google.

Om du jobber med digital markedsføring, er det her i Analytics du ser resultatet av jobben du gjør, og får mulighet til raskt å korrigere der du bommer. Og bomme skal du, det er eneste måten å bli flinkere og mer erfaren på. Men om du følger godt med i Analytics blir det ikke kostbart.

Eksempel: Du oppretter en kampanje i facebook med 10 ulike annonser. 7 av annonsene generer mange klikk på Facebook, men du kan se i Analytics at de som klikket på disse annonsene "hoppet av" nettsiden med en gang. Dette betyr at det ikke var samsvar mellom annonsene og det den mulige kunden møtte på landingssiden.

Da har du nå muligheten til å korrigere annonsene eller landingssiden med en gang. Dette betyr igjen at den som lager annonser og den som har ansvar for nettsiden på være samkjørte.

Les mer om hjelp til Google Analytics

bmarketing er synlig på Google, i Google Ads, på YouTube, Facebook, LinkedIn og Instagram, samt Google Map og Google bedrift.

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring

Ta kontakt
Ønsker tilbakemelding på