5 Tips til søkemotoroptimalisering, SEO

Av Hanne Josefsen 

SEO (Search Engine Optimization) betyr at du tilrettelegger innholdet på nettsidene dine slik at kundene finner dette ved hjelp av en søkemotor som f.eks Google eller Bing.

For å gjøre en god jobb med søkeoptimalisering bør du ha noe teknisk innsikt, kjenne til HTML og struktur på nettsider, ha innsikt i målgruppen og hva de søker etter, samt skrive godt med et naturlig språk.

 1. Teknisk søkemotoroptimalisering
 2. Struktur på innholdet
 3. Redaksjonelt innhold
 4. Lenker på nettsidene
 5. Universell utforming av nettsteder

1. Teknisk søkemotoroptimalisering

 • Hastighet på nettsidene, den kan du måle her: PageSpeed Insights 
 • Navn på nettsiden (URL), meta-informasjon som tittel og beskrivelse.

Google ser bare tekst, og leser informasjon som ligger i "hodet" på dokumentet. Denne teksten er den som blir presentert i Googles søkeresultat og bør være en kort oppsummering av innholdet på nettsiden. Teksten skal også friste brukeren til å klikke på lenken til innholdet ditt.

i HTML ser det slik ut:

Html-taggene til Title og Meta description

2. Struktur på innholdet

Nettsidene er HTML-sider. HTML (HyperText Markup Language) er et beskrivelsesspråk som beskriver strukturen på innholdet. Du "tagger" teksten med HTML-tagger.

Lær mer om HTML på w3schools.com 

Kort forklart betyr det at den viktigste tittelen på nettsiden tagges med H1 (Header 1), den nest viktigste med H2, deretter H3 osv. Dette ser Google søkemotor, så om et relevant nøkkelord ved søk er plassert i en setning i H1, og i tillegg samme nøkkelord blir brukt naturlig flere ganger på samme side oppfattes innholdet som et relevant treff.

Eksempel
<h1>Søkemotoroptimalisering (SEO)</h1>

<h2>5 tips til SEO </h2>

<h3>1. Teknisk SEO</h3>

3. Redaksjonelt innhold

Innholdet på nettsiden skal være lesevennlig med et naturlig språk. Bruk nøkkelord og synonymer leseren "skanner" etter.

Tittelen på siden forteller kort hva innholdet handler om, ingressen er en kort oppsummering eller forklaring av innholdet.

Del opp innholdet i logiske avsnitt, der du forteller det viktigste først. Mellomtittelen over avsnittet forteller kort hva avsnittet handler om.

Lenker, skal være forutsigbare, slik at de forteller hva du kan forvente å lese etter klikk.

Ikke sånn: Vil du lese mer om digital markedsføring? Klikk her

Men sånn: Les mer om Digital markedsføring ->

Bruk gode bilder og gjerne video.

4. Lenker på nettsidene

 • Bruk lenker mellom nettsidene din i samme nettsted. Dette gjør det lettere for Google og leseren å forstå strukturen på innholdet ditt.
 • Lenke til eksterne kilder der det er naturlig.
  (Eksempel: Lær mer om HTML på w3schools.com)
 • Har du godt innhold, vil også seriøse nettsteder lenke til ditt nettsted. Et nettsted som av Google oppfattes som autoritet på ditt fagområdet vil gi nettstedet ditt bedre rangering enn flere lenker fra "mindre", uviktige nettsteder.

 

5. Universell utforming av nettsteder

Alle norske nettsteder skal følge retningslinjer for universell utforming av IKT.   Se uutilsynet.no "Løsningsforslag for nettsider"

Den norske standarden bygger på internasjonal standard (WCAG) 2.0, som også Google ser på om du følger.

Kortversjon:

 • Farge skal aldri alene være informasjonsbærende. Det vil si at om du har lenker på nettsiden, så holder det ikke å skille dem ut med en farge, det bør i tillegg være noe annet som f. eks en understreking som forteller at dette er en lenke.
 • det skal være god kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • Navigasjonsstruktur skal være konsekvent gjennom hele nettstedet

Bruk Googles verktøy for registrering og kontinuerlig test av nettsidene dine

Google Search Console

 


 

Les mer om SEO og duplisering av innhold –>

«Den perfekte søkemotoren forstår nøyaktig hva du mener og svarer tilbake med nøyaktig det du vil ha.»

Larry Page, Co-Founder, Google

Ta kontakt for hjelp med SEO

Ta kontakt
Ønsker tilbakemelding på