Digital strategi

Før vi legger ny digital strategi, kartlegges nåsituasjonen. 

Målgruppe

 • Hvem kjøper dine tjenester og/eller produkter i dag?
 • Hvem kjøper ikke av deg?
 • Hvem vil du skal kjøpe av deg?

Hvem er konkurrentene dine?

 • Hva gjør de bedre enn deg?
 • Hva gjør du annerledes og hvordan kan du skille deg ut fra konkurrentene?

Nettsidene

 • Hvem besøker nettsidene dine i dag?
 • Hvilke kanaler genererer trafikk til nettsidene dine?
 • Hvilke sider er mest besøkt?
 • Hvilke sider blir ikke besøkt?
 • Hvor kommer konverteringene fra?
 • Hvordan er kvaliteten på de ulike nettsidene?

Sosiale medier

 • Hvilke kanaler er du tilstede i nå?
 • Hva får du ut av din tilstedeværelse i de ulike kanalene?
 • Er det mulig å få til mer?
 • Er målgruppen din aktiv i en kanal der du ikke er tilstede?
 • Er dine tjenester og produkter relevant for målgruppen din i den aktuelle kanalen?

Søkemotoroptimalisering (SEO)

 • Hvor synlig er du i et Google-søk?
 • Hva søker kundene dine etter?

Ler mer om SEO–>

Kampanjer

 • Hva slags kampanjer har du kjørt?
 • Hva er erfaringen med de ulike kampanjene?

Mål for strategien, hva ønsker du å oppnå med en digital strategi?

Når du har kartlagt nå-situasjonen har du et godt verktøy for å jobbe videre med strategien.

Hvor skal du?

Hva er målet som strategien skal innfri? Vær konkret på målet.  Ofte bruker man begrepet SMART mål, dette gjør det lettere å huske hva som er et godt mål.

Et SMART mål er:

 • Spesifikt, tydelig
 • Målbart
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tidsbestemt

Du kan sette dine egne merkelapper på et mål, men la det være forståelig slik at man er enige og jobber mot samme mål.

For å nå målet som kan være å selge 120 000 bøker innen neste år, vil man i strategien eller markedsplanen sette opp ulike delmål. Som f. eks antall besøk på nettsider, lengde på leste artikler på en nettside, antall henvendelser osv. Når man oppnår et mål, kalles det for en konvertering.

Nøkkeltallene du setter som mål, kalles KPI (Key Performance Indicator)

Hva skal til for å nå målene?

Strategien svarer på hvordan du skal oppnå dine mål.

Enten du allerede har en digital strategi /markedsplan eller trenger hjelp til å utføre den, ta kontakt for et mulig samarbeid. 

«However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.»

– Winston Churchill

Ta kontakt

Ta kontakt
Ønsker tilbakemelding på