Workshop, digital markedsføring

Flere kunder og økt salg

Hadde det vært fint med starthjelp til din digitale markedsføring?

Få hjelp til å komme i gang med å øke fortjenesten ved hjelp av digitale kanaler.

Workshop kan være fra 2 timer til 2 dager.

Ta kontakt, så får du rask tilbakemelding av Hanne Josefsen, digital rådgiver og daglig leder, for avtale om tid og innhold for workshop.

Markedsføring er et digitalt fag

I tillegg til alle de digitale systemene for annonsering, CRM, nyhetsbrev og dataanalyse, skal du kunne kommunisere på en god måte og tilrettelegge websidene slik at de blir synlige i Google-søk.

I workshopen med bMarketing får du kartlagt hva som trengs for markedsføringen i din bedrift.

Marketing is really  just about sharing your passion. Michael Hyatt

Gratis workshop
Ja, takk
Kontakt meg helst på