Workshop, digital markedsføring

Flere kunder og økt salg

Hadde det vært fint med starthjelp til din digitale markedsstrategi?

Få hjelp til å komme i gang med å øke fortjenesten ved hjelp av digitale kanaler.

Ta kontakt, så får du rask tilbakemelding av Hanne Josefsen, digital rådgiver og daglig leder, for avtale om tid og innhold for workshop.

Markedsføring er et digitalt fag

I tillegg til alle de digitale systemene for annonsering, CRM, nyhetsbrev og dataanalyse, skal du kunne kommunisere på en god måte og tilrettelegge websidene slik at de blir synlige i Google-søk.

I workshopen med bMarketing får du kartlagt hva som trengs for markedsføringen i din bedrift.

Marketing is really  just about sharing your passion. Michael Hyatt

Gratis workshop
Ja, takk
Kontakt meg helst på