Salgsbetingelser

Hvem vi er

Bmarketing AS, org.nr: 924 910 976.

Nettadressen er: https://bmarketing.no

Firmaet bMarketing AS leverer kurs tjenester innen markedsføring for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Daglig leder er Hanne Josefsen

tlf 911 10 559, post@bmarketing.no

Salgsbetingelser kurs

Kjøp og salg av kurs og tjenester er forpliktende for begge parter.

Kurs kan avbestilles og refunderes frem til 4 uker før kursstart.

Deltakelse på kurs faktureres fortløpende, og må være betalt innen kursstart.

Om det ikke blir nok deltakere på kurs, kan det bli flyttet eller avlyst. Dette bestemmes senest 4 uker før kurs, og alle påmeldte får beskjed via e-post eller sms. Kurs blir da refundert.

Avbestillinger som gjøres de siste 4 ukene før kurs blir ikke refundert.

Salgsbetingelser tjenester

Markedsførings-oppdrag avtales unikt for hver kunde.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.